Altarul Banatului, nr. 4-6, 2015

 P A S T O R A L E

  † IOAN, Din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului

 † TIMOTEI Din mila lui Dumnezeu Arhiepiscop al Aradului

† LUCIAN Din mila lui Dumnezeu Episcop al Caransebeşului

  STUDII

TAINA CĂSĂTORIEI ÎN TEOLOGIA SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR, Arhimandrit conf. univ. dr. Teofan Mada

UN IMN HRISTOLOGIC PAULIN DIN LIRICA CREŞTINĂ A VEACULUI APOSTOLIC: FILIPENI 2, 6-1, Protopop dr. Ioan Bude

VIAȚA PREOTULUI -„ CUNUNA” MORALITĂȚII ÎN PAROHIE, Preot lect. dr. Mihai Iosu

VIAȚA SFÂNTULUI IOAN DAMASCHIN ÎN CONTEXTUL RĂSPÂNDIRII ISLAMULUI ÎN ORIENTUL MIJLOCIU, Arhidiacon lect. univ. dr. Caius Cuțaru

TAINA MĂRTURISIRII, CA TERAPEUTICĂ A BOLILOR SUFLETEȘTIDiacon Andrei Zaieț

O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ ASUPRA FENOMENULUI SECULARIZăRII, Ieromonah Maxim Morariu

PAGINI PATRISTICE

PSEUDO LEONTIUS: “DE SECTIS – DESPRE EREZII”. PATRU LECŢII PATRISTICE (II), Traducere din limba greacă şi note de preot dr. Ilie I. Frăcea

PAGINI OMILETICE

ÎNDOIELI ȘI CERTITUDINI. PREDICĂ LA DUMINICA A II -A DUPĂ PAȘTI (a sfântului Apostol Toma), Preot dr. Ionel Popescu

URME DIN TRECUT

SILVIU DRAGOMIR ŞI VALENTIN AL. GEORGESCU – ERUDIŢIE ŞI PREŢUIRE RECIPROCĂPreot prof. dr. Vasile V. Muntean

PREOTUL IOAN SABĂU – (1914 – 2008), APĂRĂTOR ȘI MĂRTURISITOR AL DREPTEI CREDINȚE, Preot dr. Ionel Popescu

MĂSURI OPRESIVE ALE REGIMULUI COMUNIST ÎNDREPTATE ÎMPOTRIVA FAMILIEI PREOTULUI FLORIAN RAȚIU, Preot dr. Cosmin Panțuru

NOTE ȘI COMENTARII

MISIUNEA BISERICII ÎN ATENŢIA VITORULUI SINOD PANORTODOX*, Preot dr. Marius Florescu
MISIUNEA MONAHISMULUI BĂNĂȚEAN, ASTĂZI*, Arhimandrit Simeon Stana

NUMĂR OMAGIAL AL REVISTEI ,,MEMORIAL 1989”, Preot dr. Adrian Carebia

CATEHEZA ŞI NEVOIA DE CATEHIZARE, ASTĂZI, Drd. Alin Grecu

CONFIRMAREA UNEI BINEFACERI, Preot dr. Adrian Carebia

PREZENTĂRI BIBLIOGRAFICE