Condiţii de publicare

  1. Autorii sunt rugaţi să menţioneze: profesia, titlul ştiinţific, afilierea instituţională, adresa  poştală şi de e-mail.
  2. Materialele vor fi însoțite obligatoriu de titlul în limba engleză și de un rezumat și cuvinte cheie tot în aceeași limbă.
  3. Manuscrisele se vor trimite prin poşta electronică, direct redacţiei.
  4. Trimiterea spre publicare în revista „Altarul Banatului” a unui material, presupune recunoaşterea faptului că acesta nu a mai fost publicat, nici nu este trimis spre publicare în altă parte.
  5. Materialele considerate în afara scopurilor editoriale ale revistei sau lipsite de interes pentru cititori, nu vor fi luate în considerare pentru publicare. Această situaţie nu reflectă neapărat calitatea materialului, ci numai nepotrivirea cu politica editorială a revistei.
  6. Punctele de vedere exprimate în materialele publicate aparţin autorilor.
  7. Autorii vor avea în vedere respectarea drepturilor de copyright ale materialelor vizuale trimise spre publicare.
  8. Revista „Altarul Banatului” deţine toate drepturile de copyright pentru materialele publicate.
  9. Materialele publicate pot fi reproduse, cu condiţia de a se menţiona sursa.
  10. Manuscrisele nepublicate nu se restituie.