Vasilios Țaferis, Ghidul creștinului ortodox prin locurile de pelerinaj ale Țării Sfinte

Ghidul prezent – versiune românească – a iesit în condiții tipografice excepționale. Atât textul cât și ilustrația au darul de a informa și de a emoționa. Autorul oferă suficiente date istorice privind locurile și evenimentele din Antichitatea creștină, personajele neotestamentare în frunte cu Mântuitorul.Unele inexactitități constatate la denumiri sau datări,evident nu împietează asupra valorii lucrării de față. În legătură cu Maica Domnului, se menționează Sinodul V ecumenic (p.52), când trebuia indicat al III-lea. În aceeași pagină apare numele împăratului bizantin Marțian, în loc de Marcian, iar Eudoxia (p.53) realmente se chema Evdochia. În p.27, mai multe rânduri sunt dedicate prezenței românești în Orașul sfânt; este apreciată Misiunea eclesiastică română din Israel. În fine, legat de mănăstirea sinaită Sf.Ecaterina (p.l43) se relevă faptul că zidirea iustiniană dintru început a fost păzită,noi precizăm: de către vlahi(protoromâni) de la Dunăre,astăzi beduinii Jebelya, adică „munteni“ care-și păstrează conștiința ascendenței lor (vezi si V. Muntean, Bizantinologie, Timisoara 1999, p.96-97: pentru bibliografie)

Recenzie: Preot prof. dr. Vasile Muntean