Pr. prof. dr. Vasile Gordon, Cateheze pastorale pe înţelesul tuturor, Editura Sophia, Bucureşti, 2012, 248 pp.

În efortul comun de revigorare a catehezei în Biserica noastră, salutăm cu bucurie, recenta apariţie la Editura Sophia a cărţii părintelui profesor Vasile Gordon: Cateheze pastorale pe înţelesul tuturor, vol I. Părintele Profesor, titularul catedrei de Omiletică şi Catehetică de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, a îmbogăţit, prin aceasta, literatura catehetică a Bisericii noastre cu această frumoasă carte de cateheze, care se înscrie cu onoare în categoria celor mai reuşite din punctul de vedere al impactului asupra cateheţilor, dar şi asupra ascultătorilor.

De multă vreme se simţea nevoia unor preocupări mai intense pentru cateheza ortodoxă. În timp ce capitolul „predică” a fost, în general, acoperit, prezenţa catehezei, cu unele excepţii fericite (amintim aici cele două volume de Cateheze ale Părintelui Profesor Sorin Cosma), a fost slab reprezentată, pe alocuri lipsind cu desăvârşire. Aşa se explică participarea modestă a creştinilor la slujbe în anumite parohii, trecerea cu uşurinţă a unor ortodocşi la secte sau înmulţirea numărului celor care dau crezare nenumăratelor practici, superstiţii şi credinţe deşarte.

După cum mărturiseşte autorul: „catehezele de faţă au rezultat în urma dialogurilor catehetice, publice şi de taină, pe care le-a purtat cu credincioşii încredinţaţi spre păstorire, în decursul celor aproape 30 de ani de preoţie. Cele mai multe dintre ele au fost redactate efectiv în ultimii cinci ani şi tipărite în paginile Buletinului parohiei Sf. Ilie-Gorgani din Bucureşti”.

Cele 50 de cateheze, grupate pe cinci capitole (îndrumări pastorale practice, dogmatice, morale, misionare şi liturgice), vizează mai ales aspecte şi răspunsuri practice, solicitate de credincioşi de-a lungul timpului. Lor li se adresează, cu prioritate, dar ele sunt de folos şi preoţilor începători, cu mai puţină experienţă, precum şi profesorilor de religie. Tot în categoria beneficiarilor îi regăsim pe elevii seminarişti şi studenţii teologi care se pregătesc pentru misiunea catehetică.

Fiecare cateheză în parte atestă calitatea de dascăl de catehetică a părintelui Vasile Gordon. Deşi în manualele de Catehetică existente este prezentat detaliat planul catehezei, totuşi, pentru a veni în sprijinul celor interesaţi, autorul şi-a propus o prezentare succintă a acestuia. Având în vedere însuşirea şi utilizarea unui plan cât mai adecvat trebuinţelor din zilele noastre, recomandă acest plan, în 7 puncte (momente logico-psihologice): pregătirea aperceptivă, anunţarea temei, tratarea, recapitularea, asocierea, generalizarea şi aplicarea. Acest plan se caracterizează prin flexibilitate, fiind uşor de adaptat la subiectele, locul, timpul liturgic şi auditoriul pentru care se alcătuieşte, totodată pasibil de îmbogăţire sau simplificare. Nu limitează libertatea personală de creaţie şi de prezentare a catehetului.

Remarcăm faptul că, pe lângă conţinutul catehezelor, ca material „de-a gata”, autorul oferă şi sugestii dintre cele mai avizate prin cele 3-5 surse bibliografice, notate la sfârşitul fiecărei cateheze, pentru acei cateheţi sau ascultători care doresc ceva mai mult şi cu ajutorul cărora pot aprofunda nelimitat.

Aceste cateheze sunt orientate direct către viaţa creştinului contemporan, către problemele şi neliniştile cu care se confruntă. Prin intermediul lor, se încearcă să se cultive în sufletul omului aplecarea către viaţa duhovnicească, în sensul transmiterii unor cunoştinţe religioase sau al aprofundării cunoştinţelor deja existente.

Odată cu aprecierile noastre şi exprimarea întregii consideraţii pentru aceste cateheze frumoase şi convingătoare, păstrăm încrederea că Sfinţia Sa ne va dărui, nu peste mult timp, şi al doilea volum, care să-l completeze pe cel de faţă.

Preot drd. Sorin Lungoci