Altarul Banatului, nr. 10-12, octombrie-decembrie 2017

PASTORALE LA NAȘTEREA DOMNULUI

† IOAN Din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului
† TIMOTEI DIN MILA LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL EPARHIEI ARADULUI
† LUCIAN DIN MILA LUI DUMNEZEU EPISCOP AL CARANSEBEȘULUI

STUDII

TEMEIURI BIBLICE NOUTESTAMENTARE CU PRIVIRE LA OFICIEREA SFINTELOR TAINE ȘI IERURGII BISERICEȘTI (II) 2. MIRUNGEREA Protopop dr. Ioan Bude

SIHĂSTRIILE HUNEDORENE-CONSIDERAȚII ISTORICO-TEOLOGICE Preot conf. dr. Florin Dobrei

ÎNGERUL CU ARIPI FRÂNTE SAU NEAJUNSUL DE A FI FERICIT. UN SCURTMETRAJ TEOLOGIC AL RĂULUI ÎN CREAȚIE 1 Preot lect. dr. Adrian D. Covan

PROGRAMUL ICONOGRAFIC AL MĂNĂSTIRII SĂRACA (II) SECȚIUNEA A II-A Arhid. dr. Marian Pîrvu

IDEI MISIONARE ORTODOXE DESPRINSE DINTR-UN CURS MAI VECHI DE „ÎNDRUMĂRI MISIONARE” Preot dr. Marius Florescu

SFINTELE ICOANE, POARTĂ ȘI FEREASTRĂ DESCHISĂ SPRE CER Preot Remus Căta

ÎNGERII ÎN DIMENSIUNEA LITURGICĂ A BISERICII Ierom. dr. Rafael Povîrnaru

PAGINI OMILETICE

SE POT MÂNTUI BOGAȚII? Predică la Duminica a 30-a după Rusalii (Luca 18, 10-27) Preot dr. Ionel Popescu

URME DIN TRECUT

MEMORIILE UNUI PROTOPOP UITAT: SIMION CORNEA ȘI REALITĂȚILE ECLEZIALE DIN ANII 1924-1928 Preot lect. dr. Alin Cristian Scridon

MĂNĂSTIREA DE SUB APE MRĂCUNA-MĂNĂSTIRE MARTIR Preot dr. Constantin Cilibia

NOTE ȘI COMENTARII

REFLECȚII DOGMATICE (III) † DANIIL Arhiereul

COMOARA DE LA SÂNNICOLAU MARE (CÂTEVA PRECIZĂRI UTILE) Preot prof. dr. Vasile V. Muntean

RÂNDUIALA RUGĂCIUNII CE SE FACE DUPĂ IEȘIREA SUFLETULUI DIN TRUP (SCURTĂ ABORDARE LITURGICĂ) Diacon dr. Nicolae Preda

PREZENTĂRI BIBLIOGRAFICE