1-3 ianuarie-martie 2015

C         U          P          R          I          N         S

 

PASTORALA SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE LA DUMINICA ORTODOXIEI DIN ANUL DOMNULUI 2015

CUVÂNTĂRI

† IOAN, Arhiepiscop și Mitropolit – CULTURA – CANDELA NEAMULUI

† IOAN, Arhiepiscop și Mitropolit – RUGĂCIUNEA, PÂINEA SUFLETELOR NOASTRE

Acad. Păun Ion Otiman – CUVÂNTARE LA RECEPȚIA DE ANUL NOU OFERITĂ DE MITROPOLIA BANATULUI

 STUDII

DUMNEZEIASCA EUHARISTIE, CA VIRTUTE ÎN VIAȚA CREDINCIOȘILOR ȘI ÎN MISIUNEA BISERICII, Preot prof. univ. dr. Sorin Cosma

SFINȚENIA, ETERN „ACT DE IDENTITATE” AL PREOTULUI, Preot lect. dr. Mihai Iosu

DESPRE ANUL NOU BISERICESC, Protopop dr. Ioan Bude

PROBLEMA SFINTEI EUHARISTII ÎN BISERICA DIN CORINT, Cătălin Varga

CARACTERUL ESHATOLOGIC AL IUBIRII LA FERICITUL AUGUSTIN, Arhim. conf. univ. dr. Teofan Mada

CRITERII DE INTERPRETARE A CÂNTĂRII LITURGICE ÎN BISERICA ORTODOXĂ, Preot dr. Radu – Cosmin Bogdan

CONVERGENȚE SACRO-PROFANE ÎN PROCESUL EVOLUTIV AL TIMPULUI, Preot dr. Adrian Medan

PAGINI PATRISTICE

PSEUDO LEONTIUS: “DE SECTIS – DESPRE EREZII”. PATRU LECŢII PATRISTICE (I),  Traducere din limba greacă şi note de preot dr. Ilie I. Frăcea

PAGINI OMILETICE

Căinţă şi Iertare Predică la Duminica Fiului risipitor (A 34-a după Rusalii, Luca 15, 11-32),  Preot dr. Ionel Popescu

URME DIN TRECUT

PROTOPOPUL DR. ȘTEFAN CIOROIANU (1886 – 1970) -EVOCARE-, Preot dr. Valentin Bugariu

AMINTIREA UNUI MARE DUHOVNIC, Dr. Stelian Gomboș

NOTE ȘI COMENTARII

RECITIREA UNOR ÎNSCRISURI PRIVIND TRECUTUL MITROPOLIEI BANATULUI, Preot .prof. dr. Vasile Muntean

Mărturie misionară interconfesională. Posibilități și limite, Preot dr. Marius Florescu

PREZENTĂRI BIBILOGRAFICE