10-12 octombrie – decembrie 2014

C         U          P          R          I          N         S

EDITORIAL

ALEGEREA ȘI ÎNTRONIZAREA ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE IOAN SELEJAN ÎN SLUJIREA DE ARHIEPISCOP AL TIMIȘOAREI ȘI MITROPOLIT AL BANATULUI

STUDII

1 IANUARIE 1914. O INTUIȚIE NAȚIONALĂ DE INSPIRAȚIE PROVIDENȚIALĂ A EPISCOPULUI ELIE MIRON CRISTEA*, Prof. dr. Alexandru Porțeanu

ASPECTE DIN ISTORIA RECENTĂ A EPARHIEI ARADULUI, Preot lect. dr. Valeriu Gabriel Basa

SPOVEDANIA. SFÂNTă TAINĂ ȘI APORTUL UMAN, Preot lect. dr. Mihai Iosu

IMNOLOGIA PROFETICĂ A APOCALIPSEI, Prot. dr. Ioan Bude

CARACTERUL ESHATOLOGIEC AL IUBIRII LA FERICITUL AUGUSTIN, Arhim. conf. univ. dr. Teofan Mada

EUHARISTIA – TAINA BISERICII, TAINA VIEȚII o abordare canonico – duhovnicească, Arhid. asist. univ. drd. Vicențiu Românu Protos. asist. univ. drd. Casian Rușeț

EUHARISTIA CA TAINĂ A REFACERII ȘI ÎNNOIRII NOASTRE ÎN HRISTOS, POTRIVIT TEOLOGIEI PĂRINTELUI DUMITRU STĂNILOAE, Diac. drd. Andrei-Mihai Zaieț

COMUNIUNEA EUHARISTICĂ, DESĂVÂRȘIRE A COMUNITĂȚII BISERICII, Preot asist. univ. dr. Cosmin Santi

URME DIN TRECUT

REACTIVAREA EPISCOPIEI CARANSEBEȘULUI – act de dreptate istorică –, Preot dr. Ionel Popescu

IMPLICAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE ÎN SUSȚINEREA BISERICILOR ȘI MĂNĂSTIRILOR DIN COMITATUL SEVERIN, LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX, Prof. dr. Gabriela Hajdu

Biserica de lemn MONUMENT ISTORIC cu hramul „Cuvioasa Paraschiva ” din satul Curtea, judeţul Timiş, Lect. univ. dr. Gabriela Adriana Mardale

NOTE ȘI COMENTARII

Biserica şi idealurile Revoluţiei din Decembrie 1989, Preot dr. Ionel Popescu

O REMARCABILĂ LUCRARE DESPRE MONAHISMUL AUTOHTON, Preot .prof. dr. Vasile Muntean

PREZENTĂRI BIBILOGRAFICE