Înalt Preasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Nicolae al Banatului – Părintele ierarhilor bănățeni –

† LUCIAN
Episcopul Caransebeșului

Aniversarea a nouă decenii de viață a Înalt Preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nicolae Corneanu ne animă cu sentimente de respect și profundă apreciere pe toți cei care am viețuit în preajma Înalt Preasfinției Sale și ne-am împărtășit din experiența mitropolitului nostru bănățean.
În calitate de chiriarh al Eparhiei Caransebeșului, Betleemul Înalt Preasfinției Sale, dar mai ales de fiu duhovnicesc, împărtășim la acest ceas aniversar gândul nostru curat de apreciere și gratitudine. Activitatea chiriarhală și științifică a Înalt Preasfinției Sale este conturată și a lăsat urme adânci în cei peste 50 de ani de arhipăstorire în Banat. Pe lângă aceste realități, dorim să evidențiem un aspect relevant pentru ierarhii din Biserica Ortodoxă Română, fii duhovnicești ai Înalt Preasfinției Sale.
În cuvântul rostit la data de 4 martie 1962, la întronizarea ca Întâistătător al  Mitropoliei  Banatului,  în  catedrala  Mitropolitană  din  Timișoara,  Înalt Preasfinția Sa amintea: …în clipele acestea solemne fac juruinţă în faţa lui Dumnezeu şi a voastră de a nu precupeţi nimic întru împlinirea tuturor îndatoririlor ce-mi revin ca arhiereu, îndrumător şi conducător al turmei duhovniceşti ce mi s-a dat spre păstorire, aşa încât să pot spune mereu, ca altădată Cel căruia ne închinăm «pe cei ce mi-ai dat… astfel i-am păzit că n-a pierit nici
unul dintre ei» (Ioan 17,12). Astăzi, cei care ne-am născut întru arhierie din pântecul duhovnicesc al Înalt Preasfinției Sale suntem mărturie la împlinirea osârdiei mitropolitului nostru. Astăzi, ierarhi bănățeni și colaboratori, aducem cuvânt de recunoștință și mărturie că mitropolitul Nicolae Corneanu, cel care de 9 decenii străjuiește Banatul duhovnicește, își împlinește făgăduințele. La cererea și recomandarea mitropolitului Nicolae Corneanu, Sfântul Sinod, în ședința din 15 decembrie 1975, l-a ales pe arhimandritul dr. Timotei Seviciu în  postul  de  episcop-vicar  al  Arhiepiscopiei  Timișoarei  și  Caransebeșului.
Preasfințitul Timotei a fost hirotonit ca episcop-vicar la Timișoaraîn data de 7 februarie 1976. În anul 1984, după trecerea la cele veșnice a episcopului Visarion Aștileanual Aradului, membrii Colegiului Electoral Bisericesc, împreună cu membrii Adunării eparhiale a Episcopiei Aradului, convocați pentru ziua de 30 septembrie 1984, l-au ales în unanimitate pe Preasfințitul Timotei Lugojeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei și Caransebeșului, ca episcop al Aradului, la propunerea mitropolitului Banatului. Instalarea ca episcop a avut loc la data de 2 decembrie 1984, în catedrala „Sfântul Ioan Botezătorul” din Arad și a fost oficiată de mitropolitul Banatului, Înalt Preasfințitul Nicolae.
La 1 martie 1990, Protosinghelul Dr. Daniel Ciobotea este ales, la propunerea Înalt Preasfințitului Mitropolit Nicolae Corneanu, în rangul de episcopvicar al Arhiepiscopiei Timișoarei și Caransebeșului, fiind hirotonit întru arhiereu în Catedrala Ortodoxă din Timișoarala 4 martie 1990. Astăzi, când Înalt Preasfinția  Sa  aniversează  90  de  ani  de  viață,  Biserica  Ortodoxă  Română slujește, avându-l în frunte pe cel de-al VI-lea patriarh, născut întru arhierie prin lucrul mâinilor Înalt Preasfinției Sale.
De  numele  Înalt  Preasfinției  Sale  se  leagă  reînființarea  Episcopiei Caransebeșului în anul 1994 și rânduirea arhipăstorilor pentru această eparhie care l-a odrăslit Bisericii și căreia, mitropolitul Nicolae Corneanu, i-a manifestat recunoștință prin redobândirea identității, umplând de conținut istoric și în acest fel, expresia liturgică Ale Tale dintru Ale Tale…. După reînființarea acestei Eparhii, Înalt Preasfinția Sa a propus ierarhi destoinici, oferindu-i oportunitatea de a renaște și redeveni un reper spiritual pe harta ortodoxiei românești. Întronizarea Episcopului vrednic de amintire Emilian Birdaș, la data de 12
iulie 1994 a reprezentat un gest de responsabilitate și maturitate a Bisericii noastre,  a  Mitropoliei  Banatului  și  a  Eparhiei  Caransebeșului,  nutrite  din inițiativa Înalt Preasfințitului Mitropolit Nicolae. Alegerea la data de 4 iulie 1996, hirotonia și întronizarea arhimandritului Laurențiu Streza, în data de 11 august 1996ca episcop al Caransebeșului, de către Înalt Preasfinția Sa, a oferit noi perspective și realizări Eparhiei Caransebeșului, materializate în timp.
În calitate de arhipăstor al bănățenilor din afara granițelor, mitropolitul Nicolae a manifestat o grijă permanentă, trimițându-le ierarhi care să păstreze temelia ortodoxiei românești din Serbia și Ungaria. În acest fel s-a ocupat îndeaproape la organizarea Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, iar după alegerea și hirotonia protosinghelului Sofronie Drincec în calitatea de prim episcop al acestei eparhii, la data de 30 ianuarie 1999, respectiv 21 februarie 1999, a purtat de grijă acestei tinere unități bisericești misionare. Totodată, la
1 aprilie 2001, la propunerea Înalt Preasfințitului Mitropolit Nicolae, protosinghelul dr. Daniil Stoenescu a fost ales de Sfântul Sinod al BOR episcop-vicar al  Arhiepiscopiei  Timişoarei,  sub  titlul  de  „Partoşanul”.  La  propunerea Mitropoliei  Banatului,  Preasfinția  Sa  a  fost  încredințat  cu  administrarea Episcopiei Ortodoxe Române din Serbia, fiind primul ierarh ortodox român în Banatul Sârbesc.Odată cu vacantarea scaunului vlădicesc al Gyulei, după alegerea și instalarea Preasfințitului Sofronie ca episcop al Oradiei, la începutul anului 2007, vacanța episcopală a fost asigurată de mitropolitul locului. Astfel că, la data de 21 iunie 2007, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a validat alegerea arhimandritului Siluan Mănuilă în funcţia de episcop al Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, în data de 8 iulie 2007 a fost hirotonit şi instalat ca episcop, de către Înalt Preasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae Corneanu al Banatului. Chiar după trimiterea la propovăduire a episcopilor în eparhiile ortodoxiei românești, Înalt Preasfinția Sa a purtat grijă de misiunea arhierească timișeană. Astfel, în urma alegerii de către Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în 9 februarie  2006  a  arhimandritului  Paisie  Ion  Gheorghe,  ca  episcop-vicar  al Arhiepiscopiei  Timişoarei,  la  propunerea  Înalt  Preasfinţitului  Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae, Preasfinția Sa a fost hirotonit în catedrala mitropolitană din Timişoara în 19 februarie acelaşi an.Acestor bucurii duhovnicești ne alăturăm și noi, cu smerenie, care în urmă cu aproape 20 de ani am fost primit cu multă dragoste în familia duhovnicească a Înalt Preasfinției Sale. În calitate de colaborator, în cele două decenii de activitate ca slujitor la catedrala mitropolitană, stareț la mănăstirea ”Izvorul Miron„ – Românești, episcop-vicar și episcop titular în cadrul Mitropoliei Banatului, am avut privilegiul și onoarea de a cunoaște îndeaproape viața, calitățile  și  viziunea  omului,  slujitorului  și  ierarhului  providențial  Nicolae Corneanu.
În anul 2000, când ne-a chemat la slujirea arhierească, ne-a încurajat asemenea Apostolului Pavel spunând nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale, ci fă-te pildă credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia.(1 Tim. 4, 12) și iarăși nu-ţi pune mâinile degrabă pe nimeni, nici nu te face părtaş la păcatele altora. Păstrează-te curat (1 Tim.5,22), fiindu-ne însuși pildă vie ale acestor învățături.
Iată cum prin lucrarea sa răbdătoare și statornică, Înalt Preasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae s-a arătat demn părinte al ierarhilor bănățeni și nu numai. Numele și activitatea Înalt Preasfinției Sale sunt înscrise profund în inimile noastre, ale celor care îl cinstim și îl numim după vrednicie și dreptate, părintele nostru al ierarhilor bănățeni. Fie ca Hristos-Domnul, „Păstorul şi Păzitorul sufletelor noastre” (I Petru 2, 25), să (dăruiască Înalt Preasfinției Sale ) Vă dăruiască tăria şi bucuria propovăduirii dreptei credinţe, a comuniunii frăţeşti şi a lucrării ziditoare!

Întru mulţi şi fericiţi ani, Înalt Preasfinţia Voastră, Înalt Preasfințite Părinte
Mitropolit!

Leave a Reply