Darul vieții ca timp de cultivare a darurilor spirituale

Aniversare de suflet


Înaltpreasfinţitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului,
la împlinirea a 90 de ani de viaţă

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Aniversarea  împlinirii  a  90  de  ani  de  viaţă  a  Înaltpreasfinţitului  Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului, este un prilej deosebit de a mulţumi împreună lui Dumnezeu pentru darul sfânt al vieţii şi pentru darurile revărsate asupra sa, pe care le-a cultivat prin rugăciune şi osteneală, înţelepciune şi stăruinţă, fiind ajutat de colaboratori, cler şi popor, păstori şi păstoriţi, părinţi şi fii duhovniceşti, fraţi şi surori în Hristos-Domnul, spre binele Bisericii şi al societăţii. Taina rodirii spirituale, pastorale, culturale şi sociale, ca taină a misiunii Bisericii în lume, este cuprinsă în cuvintele Mântuitorului Hristos: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne în Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic (…) căci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi roadă să aduceţi, şi roada voastră să rămână” (Ioan15, 5 şi 16).
Din cei 90 de ani ca vârstă a Înaltpreasfinţitului Părinte Nicolae, 70 de ani i-a împlinit întru slujire preoţească de diacon (1943), preot (1960) şi arhiereu (1961). O mare parte a acestei slujiri sacerdotale a fost trăită în anii dictaturii comuniste, când Biserica era controlată şi obligată să-şi restrângă activităţile sale doar la viaţa liturgică. Totuşi, în pofida multor oprelişti viaţa Bisericii a continuat, iar după schimbările din anul 1989, activităţile Bisericii s-au intensificat şi multiplicat în plan spiritual şi social misionar, deoarece au apărut noi şanse, dar şi noi cerinţe şi probleme  în  societatea  capitalistă  pluralistă,  însă  şi  marcată  de  individualism, prozelitism, secularizare, emigraţie şi alte fenomene noi.

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la împlinirea
a 90 de ani de viaţă a Înaltpreasfinţiului Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului, 21 noiembrie 2013.

Toate aceste aspecte au fost privite cu atenţie şi responsabilitate de către Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nicolae al Banatului. Opera sa teologică şi culturală bogată, rigoarea administrativă şi deschiderea spre cooperare cu alţii în plan religios şi social sunt trăsături majore ale activităţii sale.La această sărbătoare binecuvântată, de împlinire a 90 de ani de viaţă şi de multă activitate misionară, aflate sub semnul rodirii binecuvântate şi împlinite în statornica slujire la Altarul Banatului, adresăm Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Nicolae calde doriri de sănătate, pace, bucurie şi mult ajutor sfânt de la Dumnezeu în păstorirea clerului şi a credincioşilor din Mitropolia Banatului.

Întru mulţi şi fericiţi ani, Înaltpreasfinţia Voastră!

Leave a Reply