Dr. Cornel Corneanu – cuvântări și articole

Cunoscutului istoric L.Groza îi revine meritul de a  înfățișa în cartea prezentă vițta și scrisul „unei personalități ce a jucat un rol important în viața Banatului și nu numai (…).

Mă refer – precizează IPS Dr. Nicolae, Mitropolitul Banatului, în „Rememorare”(p.5) – mai ales la actul de la 1 decembrie 1918 când s-a aflat în fruntea delegației ce a mers la Alba Iulia”. După ce îi prezintă viața și activitatea Dr.-ului C.Corneanu (p.11-23), autorul nostru (detalii despre dînsul în cartea „Liviu Groza,1932-2012”, Nagard, Lugoj 2012) reproduce întâi cuvântările celui ce s-a dovedit un remarcabil orator, discursuri rostite cu felurite prilejuri. Urmează (în p.183-295) articolele publicate în presa vremii, în care se scot în evidență nume de primă mărime ale vieții bisericești și nu numai;nu sunt uitați reprezentanții românimii din domeniul militar.

În continuare sunt redate coperțile cărților imprimate de C.Corneanu, precum : Ideea bănățeană, Dr. Alexandru Mocsonyi, Biserica Banatului, Trecute vieți din granița bănățeană et alia. E regretabil faptul ca o arhivă din Banat n-a răspuns la solicitările îndreptațite ale autorului. Cu toate acestea,volumul de față are valoarea sa desosebită. Il felicităm sincer pe Dl colonel Liviu Groza, rugându-l să scoată la lumina tiparului noi lucrări(de aceeași însemnătate) care interesează evident pe specialiștii – și pe cititorii obisnuiți – din Biserica și Stat

Recenzie: pr. prof. dr. Vasile Muntean