Aniversarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

Duminică 30 septembrie 2012, s-au împlinit cinci ani de când Preafericitul Părinte Daniel a fost întronizat ca arhiepiscop al Bucureştilor, mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Cu această ocazie, în prezenţa Preafericirii Sale, după Sfânta Liturghie a fost oficiată în catedrala patriarhală slujba de Te-Deum ca mulţumire şi recunoştinţă adusă lui Dumnezeu pentru împlinirile din viaţa Bisericii Ortodoxe Române în cel de-al cincilea an de slujire patriarhală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Slujba a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Ciprian, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

La slujba de Te-Deum au fost prezenţi numeroşi ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: Înaltpreasfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfinţitul Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Înaltpreasfinţitul Irineu, Mitropolitul Olteniei, Înaltpreasfinţitul Petru, Mitropolitul Basarabiei şi Exarhul Plaiurilor, Înaltpreasfinţitul Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal, Înaltpreasfinţitul Epifanie, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, Înaltpreasfinţitul Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, Înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfinţitul Corneliu, Episcopul Huşilor, Preasfinţitul Lucian, Episcopul Caransebeşului, Preasfinţitul Sofronie, Episcopul Oradiei, Preasfinţitul Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, Preasfinţitul Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, Preasfinţitul Ambrozie, Episcopul Giurgiului, Preasfinţitul Sebastian, Episcopul Slatinei si Romanaţilor, Preasfinţitul Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfinţitul Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei, Preasfinţitul Siluan, Episcopul românilor ortodocşi din Ungaria, Preasfinţitul Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei şi Portugaliei, Preasfinţitul Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, Preasfinţitul Vasile Someşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului, Preasfinţitul Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, Preasfinţitul Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, Preasfinţitul Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, membrii permanenţelor Consiliului Naţional Bisericesc şi ai Arhiepiscopiei Bucureştilor, dar şi sute de credincioşi.

La sfârşitul slujbei de Te-Deum, Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale şi Meridionale a adresat un cuvânt celor prezenţi intitulat Cinci ani de patriarhat ai Preafericitului Părinte Daniel al României în care a subliniat realizările Bisericii Ortodoxe Române în aceşti cinci ani de arhipăstorire a Preafericirii Sale.

Înaltpreasfinţia Sa i-a oferit Întâistătătorului Bisericii noastre, în numele Sfântului Sinod, o icoană cu Maica Domnului. Totodată, din partea slujitorilor catedralei patriarhale, Patriarhul României a primit o Sfântă Evanghelie confecţionată în atelierele Patriarhiei Române de la Popeşti Leordeni.

La finalul momentelor sărbătoreşti din catedrala patriarhală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de mulţumire intitulat Rodire întru comuniune şi conlucrare.

La data de 12 septembrie 2007, Preafericitul Părinte Daniel a fost ales de către Colegiul Electoral Bisericesc în funcția de arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Munteniei și Dobrogei, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române și locțiitor al Tronului Cezareei Capadociei, întronizarea având loc Duminică, 30 septembrie acelaşi an.

Întruniri ale Sfântului Sinod

În ziua de 5 iulie 2012, in Sala Sinodală din Reşedinţa Patriarhală, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Dintre hotărârile luate şi alte probleme analizate menţionăm:

– continuarea programelor sociale fie din fonduri proprii, fie din fonduri europene în mod transparent şi eficient pentru ajutorarea persoanelor şi familiilor defavorizate în această perioadă de criză economică;

– aprobarea propunerilor Colegiului decanilor Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România privind îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ şi a vieţii spirituale în învăţământul superior teologic;

– aprobarea înfiinţării şcolii confesionale „Antim Ivireanul“ din municipiul Timişoara la propunerea Arhiepiscopiei Timişoarei;

– analizarea stadiului actual al dialogului local între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică). Ierarhii Sfântului Sinod au constatat cu îngrijorare faptul că pe rolul instanţelor de judecată se află multe procese iniţiate de Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică) împotriva parohiilor ortodoxe. În acelaşi timp, comunităţi ortodoxe mari sunt evacuate din lăcaşurile de cult de către mici comunităţi greco-catolice, fapt care generează stări conflictuale la nivel local. Sfântul Sinod îşi reafirmă poziţia de soluţionare a neînţelegerilor patrimoniale dintre comunităţile ortodoxe şi greco-catolice prin dialog local pentru identificarea de soluţii practice;

– în urma analizei relaţiilor actuale ale Patriarhiei Române cu Patriarhia Ierusalimului şi Patriarhia Sârbă, Sfântul Sinod a aprobat textele celor două scrisori care vor fi adresate Întâistătătorilor celor două Biserici Ortodoxe surori pentru rezolvarea neînţelegerilor pe calea dialogului frăţesc.

În zilele de 28 şi 29 septembrie 2012, la reşedinţa patriarhală, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Sfântul Sinod a aprobat proiectul noului Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române care îl înlocuieşte pe cel adoptat în urmă cu peste 50 de ani (Decizia patriarhală din 1958). Noul regulament cuprinde principii şi reguli clare în ceea ce priveşte pictarea şi restaurarea picturii bisericilor parohiale şi mănăstireşti, stabilind responsabilităţile ce revin preoţilor parohi, stareţilor de mănăstiri şi pictorilor autorizaţi de Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române. Prin noul regulament este promovată şi protejată tradiţia bizantină de pictare a lăcaşurilor de cult ortodoxe româneşti, mai ales în tehnica fresco. De asemenea, se acordă o atenţie specială formării pictorilor şi restauratorilor de pictură care vor fi autorizaţi de Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române. În acest sens sunt prevăzute termene şi proceduri de promovare mai nuanţate şi flexibile care oferă şanse tinerilor pictori talentaţi de a promova mai repede, în funcţie de calitatea lucrărilor realizate;

Sfântul Sinod a mai hotărât:

– includerea din anul 2013 în calendarul creştin ortodox român a pomenirii Sfântului Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeii, cu ziua de prăznuire la 11 iulie, model de ierarh şi medic creştin care se bucură deja de cinstire deosebită în multe Biserici Ortodoxe;

– completarea atribuţiilor diaconilor care activează la parohii în special ceea ce priveşte activitatea social-filantropică şi cultural-misionară (în special a copiilor şi a tinerilor).

Sfântul Sinod reafirmă nevoia de intensificare a activităţilor social-filantropice şi cultural-educaţionale ale Bisericii în ţară şi în diaspora română.

Întâlnire

La Palatul Patriarhiei a fost organizată  la data de 18 iunie 2012 şedinţa de constituire a Comisiei Patriarhiei Române pentru dialogul cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Lucrările au fost conduse de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal. În cadrul întrunirii au fost discutate principiile care urmăresc revigorarea învăţământului teologic din ţara noastră. Preasfinţitul Părinte Episcop-vicar patriarhal Varlaam Ploieşteanul, referindu-se la acest eveniment, relata: „Întrucât în Adunarea Naţională Bisericească în ultimii ani unii dintre membrii Adunării au ridicat problema numărului şcolilor de teologie din ţara noastră şi întrucât au fost şi alte semnale cu privire la acest număr şi la calitatea învăţământului teologic s-a decis în baza unei hotărâri a Sfântului Sinod înfiinţarea unei Comisii de dialog cu Ministerul Educaţiei în care să se realizeze o evaluare obiectivă a tuturor instituţiilor de învăţământ şi elaborarea unui set de măsuri privind îmbunătăţirea procesului de învăţământ atât la nivelul de Licenţă cât şi la Master şi mai ales la Doctorat, ţinând cont de rigorile pe care le impune învăţământul la un astfel de nivel. În urma şedinţei s‑au formulat mai multe propuneri către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Mai mult decât atât, a existat un larg schimb de experienţă între reprezentanţii prezenţi ai facultăţilor de teologie din ţară şi sperăm că propunerile şi măsurile care se vor lua vor avea un efect imediat în îmbunătăţirea calităţii învăţământului teologic.

O altă problemă care s-a pus a fost şi aceea a elaborării unor manuale unice, respectându-se autonomia universitară şi libertatea fiecărui profesor de a-şi prezenta disciplina. S-a considerat că este necesară păstrarea totuşi a unei programe unice pe ţară dată fiind mobilitatea studenţilor, posibilitatea lor de a studia pe parcursul celor patru ani de facultate la diverse centre universitare atât din ţară cât şi din străinătate şi atunci pentru crearea unor criterii unice, comune s-a stabilit şi acest lucru, mai ales că unele manuale trebuie îmbunătăţite, dat fiind contextul nou în care trăim“.

Au participat reprezentanţi ai Sectorului teologic-educaţional, dar şi reprezentanţi ai învăţământului teologic universitar din mitropoliile Patriarhiei Române.

Mesaj la Duminica migranţilor români

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat un mesaj la Duminica românilor migranţi, celebrată în fiecare an la data de 19 august 2012, din care menţionăm: „Această duminică dedicată românilor migranţi reprezintă un nou prilej de a adresa cuvânt de întărire duhovnicească tuturor credincioşilor ortodocşi români aflaţi departe de ţară. Biserica Mamă, prin slujitorii ei, se îngrijeşte atent de fiii ei duhovniceşti din afara graniţelor ţării şi se roagă la fiecare sfântă slujbă pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, dorind astfel, ca fiecare credincios român, oriunde s-ar afla, să aibă parte de bucurie şi împlinire sufletească, să îşi păstreze credinţa ortodoxă şi să arate iubire faţă de Biserică şi neam. Este o mare binecuvântare faptul că în parohiile româneşti înfiinţate în străinătate, din ce în ce mai numeroase, se realizează multe activităţi pastoral-misionare şi cultural-educaţionale. Pe lângă acestea, se desfăşoară proiecte cu caracter social-filantropic, astfel încât românii din străinătate aflaţi în dificultate pot găsi un sprijin în Biserică. Este binecunoscut faptul că Sfântul Sinod al Bisericii noastre a declarat anul 2012 – An omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor – iniţiativă care încurajează ajutorarea oamenilor în suferinţă şi în dificultate. În acest sens, îndemnăm pe toţi românii ortodocşi din diaspora să cultive întrajutorarea şi respectul reciproc, să promoveze unitatea familiei şi conlucrarea fraternă cu toţi oamenii, indiferent de etnie şi stare socială, să ajute şi pe cei săraci, bătrâni şi bolnavi pe care i-au cunoscut în România, să ajute parohiile care zidesc biserici şi să contribuie la construirea Catedralei Mântuirii Neamului. La acestea, adăugăm cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care spune: «Dojeniţi pe cei fără de rânduială, îmbărbătaţi pe cei slabi la suflet, sprijiniţi pe cei neputincioşi, fiţi îndelung răbdători faţă de toţi. Luaţi seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmaţi cele bune unul faţă de altul şi faţă de toţi. Bucuraţi-vă pururea. Rugaţi-vă neîncetat. Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi» (I Tesaloniceni 5, 14–18). Deodată cu aceste îndemnuri părinteşti şi frăţeşti, ne rugăm milostivului Dumnezeu să vă dăruiască pace şi sănătate, bucurie şi mântuire, să vă ocrotească de tot răul şi să vă întărească în tot lucrul bun, spre bucuria Bisericii noastre şi a poporului român de pretutindeni!“

Apel al Patriarhiei Române

Într-un comunicat de presă emis de Patriarhia Română se precizează: „Întrucât se constată o creştere a numărului de persoane induse în eroare şi prejudiciate material în urma apelării la servicii religioase oferite prin internet şi mica publicitate de către pretinşi slujitori ai Bisericii, Patriarhia Română precizează că serviciile religioase (Sfintele Taine şi ierurgiile) se oficiază numai în biserici şi la casele credincioşilor de către preoţii comunităţilor parohiale şi monahale recunoscute oficial. În acelaşi timp, Patriarhia Română îndeamnă preoţii slujitori de la parohii şi mănăstiri să prevină comunităţile de credincioşi asupra riscurilor la care se expun cei care din neştiinţă apelează la pretinse servicii religioase promovate online sau prin mica publicitate (Taina Spovedaniei, acatiste etc.) de către persoane care administrează pagini de internet ce oferă servicii religioase fără să îşi arate adevărata identitate, urmărind doar câştigul material. În acest sens, precizăm că pe toate site-urile bisericeşti autentice se menţionează în mod transparent şi fără echivoc faptul că sunt administrate de către Patriarhia Română, eparhiile, parohiile şi mănăstirile ortodoxe române din ţară şi străinătate. În concluzie, Patriarhia Română dezaprobă orice formă de impostură şi înşelăciune prin internet şi mica publicitate, recomandând celor înşelaţi să se adreseze organismelor abilitate ale Statului care au competenţa de a cerceta şi de a pedepsi conform legislaţiei în vigoare astfel de fapte reprobabile, care se încadrează în conţinutul infracţiunii de înşelăciune. Articolul 215, alin. 1 din Codul penal „sancţionează inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoase a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos material injust, dacă astfel s-a pricinuit o pagubă materială“.

Seminar internaţional

Cel de-al treilea Forum catolic-ortodox, intitulat „Criza economică şi sărăcia. Provocări pentru Europa de astăzi“, s-a desfăşurat la Lisabona (Portugalia), între 5 şi 8 iunie 2012. Întâlnirea a fost dedicată cauzelor actualei crize economice, căutării răspunsurilor comune şi proprii Bisericilor şi rolului pe care Bisericile sunt chemate să îl desfăşoare în acest moment deosebit. „Nu avem intenţia să facem o analiză preponderent economico-financiară a actualei crize economice, chiar dacă experţii în materie vor însoţi reflecţia noastră“ – a precizat cardinalul Peter Erdo, Arhiepiscop de Esztergom (Budapesta), preşedintele CCEE. „Suntem conştienţi că actuala stare de degradare economică, care pune în situaţie de risc însăşi modelele societăţilor noastre, constituie doar vârful icebergului, criza având origini mult mai profunde ce pot fi căutate în forme «deviate şi extreme» ale unor fenomene care sunt la bază «neutre sau bune», precum globalizarea şi dezvoltarea ştiinţifică, tehnică şi mediatică, dar care în contact cu modele antropologice şi culturale greşite au avut puternice consecinţe negative de ordin etic în mediul social, politic şi economic“.

Patrimoniu al umanităţii

La data de 29 iunie 2012, printr-o decizie istorică, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură a inclus Biserica Naşterii Domnului din Betleem şi parcursul de pelerinaj ce conduce la aceasta, pe lista siturilor considerate patrimoniu al umanităţii. Locul sfânt din Betleem se adaugă celor 936 de nume de situri de salvgardat, din 153 ţări diferite, conţinute în lista monumentelor considerate parte a patrimoniului umanităţii. Biserica Naşterii Domnului este primul sit palestinian din această listă, graţie unui număr de 13 voturi favorabile, faţă de 6 împotrivă şi două abţineri. Admiterea bazilicii pe lista monumentelor aparţinând patrimoniului umanităţii s-a făcut în cadrul celei de-a 36-a sesiuni a Comitetului Patrimoniului UNESCO, în curs de desfăşurare la Sankt Petersburg, în Rusia, între 24 iunie şi 6 iulie.  Candidatura bisericii din Betleem la lista patrimoniului umanităţii a generat perplexitate în cadrul Custodiei din Ţara Sfântă, a Patriarhiei Greceşti şi a celei Armene, care gestionează biserica. Într-o declaraţie făcută, custodele din Ţara Sfântă, pr. Pierbattista Pizzaballa, a spus: „Nu aveam nici o problemă în privinţa recunoaşterii oraşului Betleem ca patrimoniu UNESCO, în schimb nu suntem foarte entuziasmaţi în ceea ce priveşte bazilica“. În opinia custodelui Ţării Sfinte, „este vorba de o iniţiativă care complică gestionarea pentru că, potrivit normelor UNESCO, responsabilul gestionării locurilor – din perspectiva agenţiei ONU – este guvernul şi nu proprietarul locului. Teama pr. Pizzaballa este că locurile sfinte ar putea fi folosite în scopuri politice. Nu vrem să fim folosiţi în vederea unor chestiuni care nu privesc locurile sfinte, acestea nu trebuie să fie amestecate în chestiuni politice“. În legătură cu acest subiect s-a exprimat şi Mons. Antonio Franco, Nunţiu apostolic în Israel şi delegat apostolic la Ierusalim. „Locurile sfinte ale creştinătăţii sunt prin definiţie patrimoniu al umanităţi. Din punct de vedere strict religios, fără alte motivaţii politice şi culturale, locurile sfinte, adică acele locuri care ne vorbesc despre viaţa şi activitatea Domnului sau despre evenimente mântuirii, sunt în sine un patrimoniu al umanităţii şi nu este necesară o definiţie în plus în acest sens“. Acesta este aspectul care motivează nedumerirea celor trei comunităţi creştine care declară că vor susţine întotdeauna faptul că un loc sfânt este în sine un patrimoniu al umanităţii, indiferent dacă este sau nu recunoscut de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură. Pr. Pizzaballa a amintit că preşedintele palestinian Mahmoud Abbas a exprimat garanţii că nu vor fi atinse drepturile Bisericilor, drepturile de proprietate şi de gestiune. „Sperăm“, a spus custodele Ţării Sfinte, „ca locurile sfinte să rămână înafara tuturor activităţilor care nu au nici o legătură cu locurile de cult“. A atras însă atenţia asupra riscului instrumentalizării politice a deciziei UNESCO. Mons. William Shomali, Episcop auxiliar de Ierusalim şi Vicar patriarhal pentru Palestina, a declarat la rândul său pentru Agenţia SIR că recunoaşterea bazilicii ca sit aparţinând patrimoniului umanităţii este o victorie a diplomaţiei palestiniene şi a dreptului unei naţiuni. Însă nu trebuie să se facă în nici un fel abstracţie de respectul datorat locului de cult, ceea ce înseamnă că sanctuarul trebuie să rămână în mâinile celor trei comunităţi religioase care se ocupă de bazilică. „Autoritatea palestiniană va avea datoria să se ocupe de acest sit atât cât este necesar şi cu delicateţe, pentru a nu tulbura echilibrul dintre comunităţi“. Recunoaşterea va putea da garanţii majore privind întreţinerea şi îngrijirea bazilicii, însă fără nici un fel de ingerinţe. Proiectul pentru restaurarea bazilicii este cu mult anterior deciziei luate la Sankt Petersburg pe 29 iunie, dar includerea acesteia pe lista monumentelor patrimoniu al umanităţii va accelera cu siguranţă lucrările.

(Ştiri extrase din buletinul informativ „Viaţa cultelor“, nr. 940–941, publicaţia franceză „Service Orthodoxe de presse“, nr. 357–358, centrul de presă „Basilica“, „Ziarul Lumina“ şi internet.)