Altarul Banatului, nr 10-12, octombrie-decembrie 2022

STUDII

TEMEIURI BIBLICE NOUTESTAMENTARE CU PRIVIRE LA OFICIEREA SFINTELOR TAINE ȘI IERURGII BISERICEȘTI, Vol. VI , TAINA CUNUNIEI – (III), Protopop dr. Ioan Bude

POSTIREA CU DREAPTA SOCOTEALĂ ÎN VIZIUNEA PĂRINȚILOR FILOCALICI, Preot prof. univ. dr. Sorin Cosma

ROMÂNII NORD- ȘI SUD-DUNĂRENI ÎN SURSELE ISTORICE BIZANTINE, Preot prof. univ. dr. Vasile V. Muntean

TEOLOGIA PASTORALELOR MITROPOLITULUI DR. NICOLAE CORNEANU (III), Preot Dragoș Teodor Terentie

RUGĂCIUNEA LUI IISUS ÎN PRACTICA SFINȚILOR ISIHAȘTI, Preot Cătălin Goia

TEOLOGIA LUMINIII ÎN MĂRTURIILE NOULUI TESTAMENT, Drd. Remus-Emilian Botoș

PAGINI OMILETICE

NAȘTEREA DOMNULUI-,,MAMA SĂRBĂTORILOR CREȘTINE”, Preot dr. Ionel Popescu

URME DIN TRECUT

VINCENȚIU BABEȘ – 115 ANI DE LA TRECEREA SA LA CELE VEȘNICE, Conf. univ. dr. Tiberiu Ciobanu

CONCERT DE COLINDE ȘI CÂNTĂRI PATRIOTICE LA BRAD, ÎN DECEMBRIE 1989*, Preot dr. Ionel Popescu

PROTOPOPII CARANSEBEȘULUI DIN SECOLELE XVIII-XX, Drd. Nicolae-Cristian Daia

SCURTĂ ISTORIE A MUZICII TURCE DE PÂNĂ LA DIMITRIE CANTEMIR, Mihai Reja

NOTE ȘI COMENTARII

MEDITAȚII ÎN VREMEA VIJELIEI PANDEMICE (cf. Iov 38, 1), † Daniil Densușianul Arhiereu vicar al
Episcopiei Devei și Hunedoarei

Semnificația lăcustei în Sfintele Scripturi și în lectura sfinților părinți. Schiță de studiu, Preot conf. dr. Constantin Jinga

CEA DE A XI-A ADUNARE GENERALĂ A CONSILIULUI ECUMENIC AL BISERICILOR – KARLSRUHE, GERMANIA, 2022, Preot lect. univ. dr. Marius Florescu

UNITATE ŞI VARIETATE ÎN CULTUL BISERICII ORTODOXE (III), Protopop Adrian Zaha

O PASĂRE CU ARIPILE DESCHISE CĂTRE VERS, Lect. univ. dr. Florina-Maria Băcilă

PREZENTĂTI BIBLIOGRAFICE