Altarul Banatului, nr 10-12, octombrie – decembrie 2020

PASTORALE

LA NAȘTEREA DOMNULUI 2020

IPS IOAN, ARHIEPISCOPUL TIMIȘOAREI ȘI MITROPOLITUL BANATULUI

IPS TIMOTEI, ARHIEPISCOPUL ARADULUI

LUCIAN, EPISCOPUL CARANSEBEȘULUI

STUDII

TEMEIURI BIBLICE NOUTESTAMENTARE CU PRIVIRE LA OFICIEREA SFINTELOR TAINE ȘI IERURGII BISERICEȘTI (XVI), Vol. IV – SFÂNTA EUHARISTIE – Prot. dr. Ioan Bude

POSTIREA ORTODOXĂ CONFIRMATĂ DE DATELE ȘTIINȚEI – Preot prof. univ. dr. Sorin Cosma

TEOLOGIE ȘI SPIRITUALITATE ÎN CONCEPȚIA ECLESIALĂ A LUI CHARLES CURRANT – Arhim conf. univ. dr. Teofan Mada

EDICTUM MEDIOLANENSE (313) –TEXT SI CONTEXT – Preot prof. dr. Traian Nojea, Preot dr. Florin Ioan Avram

RECEPTAREA PROTOEVANGHELIEI LUI IACOV ÎN TRADIȚIA ORTODOXĂ
Preot conf. univ. dr. Dorin Gabriel Pandele

CREAREA OMULUI – PREMIZĂ A DESTINULUI VEŞNIC AL ACESTUIA
Drd. Teodor Grozov

PATRIARHUL AVRAAM ÎN EGIPT (Facerea 12, 10-20) – Drd. Alexandru Nicolae Agignoaei

PAGINI OMILETICE

Pilda semănătorului Predică la duminica a XXI-a după Rusalii (Luca 8, 5-15)
– Preot dr. Ionel Popescu

URME DIN TRECUT

DOBRA (JUD. HUNEDOARA) – ORTODOXIE ȘI ALTERITATE ÎN SECOLELE XIX-XX – Pr. prof. univ. dr. Florin Dobei

NOTE ȘI COMENTARII

CIUMĂ ȘI ROUĂ ÎN DACIA – † Daniil Epicop al Daciei Felix

SFÂNTUL WUNIBALD DE HEIDENHEIM – Prot. dr. Alexandru Nan

DIACONII PATRIARHIEI ROMÂNE ȘI ROLUL LOR ÎN RECITATIVUL LITURGIC
– Preot Antonel Marius Dumitru

SFÂNTA LITURGHIE-PROBLEME ACTUALE ȘI CUTUME RECEPTATE DE-A LUNGUL TIMPULUI. ÎNCERCĂRI DE ÎNDREPTARE (I) – Preot dr. Cosmin Drugan

PERICOLE LA ADRESA LIBERTĂȚII UMANE PRIN ÎNROBIREA PATIMILOR
– Preot Voinea Ijeconi

PREZENTĂRI BIBLIOGRAFICE