Altarul Banatului nr. 4-6, aprilie-iunie 2020

STUDII

TEMEIURI BIBLICE NOUTESTAMENTARE CU PRIVIRE LA OFICIEREA SFINTELOR TAINE ȘI IERURGII BISERICEȘTI (XIV), Vol. IV – SFÂNTA EUHARISTIE – Prot. dr. Ioan Bude

EFECTUL TERAPEUTIC AL CÂNTĂRII RELIGIOASE ASUPRA SUFLETULUI OMENESC – Preot conf. univ. dr. Nicolae Belean

POSTUL ÎNTRE SPIRITUALITATE ORTODOXĂ ȘI ȘTIINȚĂ – Preot prof. univ. dr. Sorin Cosma

DOCUMENTE DEZBĂTUTE ÎN CADRUL SFÂNTULUI ȘI MARELUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE – Preot drd. Anin-Alexandru Coste

PAGINI OMILETICE

NOAPTEA SFÂNTĂ A ÎNVIERII DOMNULUI – Preot dr. Ionel Popescu

URME DIN TRECUT

CONTRIBUȚIA LUI NICOLAE ILIEŞIU LA CUNOAȘTEREA ISTORIEI MEDIEVALE A BANATULUI – Conf. univ. dr. Tiberiu Ciobanu

UN IMPORTANT EPISCOP MISIONAR ÎN BAVARIA – Prot. dr. Alexandru Nan

PAGINI DE ISTORIE – ETAPE DIN VIAȚA ȘI ACTIVITATEA PREOTULUI, PROFESORULUI DE MUZICĂ, COMPOZITORULUI, DIRIJORULUI ȘI MUZICIANULUI CORNEL GIVULESCU (1893 – 1969), ORIGINAR DIN BANAT
Dr. Ovidiu – Valentin Boc

CÂTEVA DIN ÎNVĂȚĂTURILE DE CREDINȚĂ ALE LUI NICODIM MUNTEANU PENTRU VIAȚA CREȘTINĂ – Dr. Vasile Rojneac

NOTE ȘI COMENTARII

PREDICĂ ÎN VREMEA BISERICI LOR GOALE – † Daniil Arhiereul

CU PRIVIRE LA ORIGEN (184-253) – Preot prof. dr. Vasile Muntean

PE CĂRAREA CRUCII – Preot Zaharia Pereș

CÂTEVA CONSIDERAȚII DIN TRECUTUL BISERICII NOASTRE
Preot dr. Marius Ioana

SPRE O VIZIUNE COMUNĂ A BISERICILOR – Preot drd. Cosmin-Florin Biriș

PREZENTĂRI BIBLIOGRAFICE