Altarul Banatului, 10-12, octombrie-decembrie 2019

PASTORALE LA NAȘTEREA DOMNULUI

† IOAN
Din mila lui Dumnezeu Arhiepiscop al Timişoarei
şi Mitropolit al Banatului

† TIMOTEI
Din mila lui Dumnezeu Arhiepiscop al Aradului

† LUCIAN
Din mila lui Dumnezeu Episcop al Caransebeşului

STUDII

SFÂNTA TAINĂ A POCĂINȚEI DUPĂ CODUL DE DREPT CANONIC AL BISERICII ROMANO-CATOLICE
Preot prof. dr Constantin Rus

TEMEIURI BIBLICE NOUTESTAMENTARE CU PRIVIRE LA OFICIEREA SFINTELOR TAINE ȘI IERURGII BISERICEȘTI
(XII) – SFÂNTA EUHARISTIE
– Protopop dr. Ioan Bude

EXPERIENȚA HARULUI NECREAT: ASPECTE TEOLOGICE ȘI SPIRITUALE ALE PĂRINȚILOR RĂSĂRITENI AI BISERICII – Arhim. conf. dr. Teofan Mada

DIALOGUL ECUMENIC ÎN RELAȚIILE BISERICII CU SOCIETATEA ÎN VIZIUNEA TEOLOGICĂ A LUI PAUL EVDOKIMOV – Drd. Vasile-Eugen Suciu

PAGINI OMILETICE

PREDICĂ LA SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI IERARH NICOLAE,
ARHIEPISCOPUL MIRELOR LICHIEI, FĂCĂTORUL DE MINUNUI

Preot dr. Ionel Popescu

SLUJIREA PREOȚEASCĂ ÎN TRECUT ȘI ASTĂZI (I) – Ionel-Alin Ibănescu

VECHI MĂNĂSTIRI DIN EX-IUGOSLAVIA CTITORITE SAU SUSȚINUTE DE ROMÂNI – Preot prof. dr. Vasile Muntean

SFÂNTUL LIBORIU DE PADERBORN, SFÂNTUL CARE A ÎNFRĂȚIT DOUĂ ORAȘE EUROPENE ÎNCĂ DIN EVUL MEDIU – Protopop dr. Alexandru Nan

PERSONALITĂȚI ALE VIEȚII BISERICEȘTI ȘI TEOLOGIEI ROMÂNEȘTI 1
Preot dr. Florin Carebia

SATUL BORLOVA ÎNTRE TRADIȚIE ȘI MODERNITATE – Preot Virgil Voinea

ADNOTĂRI TEOLOGICE (III) – † DANIIL Arhiereul

DOUĂ PUNCTE DE VEDERE PRIVIND DIALOGUL TEOLOGIC DINTRE BISERICA ORTODOXĂ ŞI BISERICILE VECHI ORIENTALE
Introducere, traducere din limba engleză şi note
de preot lect. dr. Marius Florescu

P R E Z E N T Ă R I B I B L I O G R A F I C E