Altarul Banatului, nr 7-9, iulie-septembrie 2019

S T U D I I

PAROHIA ÎNTRE MISIUNEA BISERICEASCĂ ȘI ÎNVEȘNICIREA CREȘTINILOR, †Emilian Crișanul Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului

TEMEIURI BIBLICE NOUTESTAMENTARE CU PRIVIRE LA OFICIEREA SFINTELOR TAINE ȘI IERURGII BISERICEȘTI, (XI), Protopop dr. Ioan Bude

CREDIBILITATEA ȘI ROLUL BISERICII ORTODOXE ÎNTR-O EUROPĂ SECULARIZATĂ. CONSIDERENTE APOLOGETICE ÎN VIZIUNEA LUI PAUL EVDOKIMOV, Drd. Vasile-Eugen Suciu

LUCRURI VECHI și NOI DESPRE BISERICA ORTODOXĂ DIN FĂGET
Prof. dr. Dumitru Tomoni

ACADEMIA DE MUZICĂ BISERICEASCĂ ÎN TRECUT ŞI ASTĂZI,
Preot drd. Laurian Popa

IERURGIILE PREBAPTISMALE- ,,RITUALURI ÎMPĂRĂTEȘTI”,
Ierom. dr. Rafael Povîrnaru

VIAȚA PAROHIALĂ ÎN BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ. REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE, Alexandru-Daniel Ciupercă

P A G I N I _ O M I L E T I C E

CHEMARE ȘI ASCULTARE. PREDICĂ LA DUMINICA A- II-A DUPĂ RUSALII,
Preot dr. Ionel Popescu

PREDICĂ LA DUMINICA A-8-A DUPĂ RUSALII. ÎNMULȚIREA PÂINILOR. FOAMEA ȘI SETEA DE DUMNEZEU, Dr. Vasile Rojneac

URME DIN TRECUT

EPISCOPUL MARTIR VENIAMIN NISTOR-DRUMUL PRIBEGIEI ȘI REÎNTOARCEREA ACASĂ, Arhim. lect. univ. dr. Casian Rușeț

ROMÂNII SUD-DUNĂRENI. ESEU, Pr. prof. univ. dr. Vasile Muntean

VALEA BOLVAȘNIȚA ȘI MAREA UNIRE, Preot Solomon Sîrbu

CREDINȚA ÎN DUMNEZEU ȘI CULTUL CREȘTIN, Preot dr. Constantin Cilibia

NOTE ȘI COMENTARII

ADNOTĂRI TEO LOGICE (II ), † DANII L Arhiereul

P R E Z E N T Ă R I _ B I B L I O G R A F I C E