Altarul Banatului, 10-12, 2018

PASTORALE LA NAȘTEREA DOMNULUI

† IOAN DIN MILA LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL TIMIȘOAREI ȘI MITROPOLIT AL BANATULUI

† TIMOTEI DIN MILA LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL ARADULUI

† LUCIAN DIN MILA LUI DUMNEZEU EPISCOP AL CARANSEBEȘULUI

STUDII

TEMEIURI BIBLICE NOUTESTAMENTARE CU PRIVIRE LA OFICIEREA SFINTELOR TAINE ȘI IERURGII BISERICEȘTI (VIII), Prot. dr. Ioan Bude

EVOLUȚIA MĂRTURISIRILOR DE CREDINȚĂ ÎN BISERICA PRIMARĂ, Preot prof. dr. Rusalin Isac

„CA ȘI CUM AI FI MURIT DEJA”: EXERCIȚIUL MORȚII ÎN TRADIȚIA ASCETICĂ TIMPURIE, Lect. dr. Daniel Lemeni

RECONSTRUCȚIA SINELUI PRIN TAINA POCĂINȚEI, Arhim. Gherontie Ciupe

SFÂNTA TAINĂ A POCĂINȚEI, Ioan Socol

PAGINI OMILETICE

Predică la sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei – ocrotitorul româniei

URME DIN TRECUT

PROTOPOPUL ACADEMICIAN GEORGE POPOVICI, LUPTĂTOR PENTRU ÎNFĂPTUIREA MARII UNIRI, Preot dr. Ionel Popescu

REFLECTAREA ISTORIOGRAFICĂ A UNITĂȚII NAȚIONALE PROMOVATĂ ȘI SUSȚINUTĂ DE PERSONALITĂȚI ALE ARADULUI, Arhim. conf. univ. dr. Teofan Mada

CONTRIBUȚIA IERARHULUI ȘI PREOȚILOR ARĂDENI LA ACTUL UNIRII TRANSILVANIEI CU ROMANIA, Protos. drd. Teodor Vid

REVISTA EPARHIALĂ „BISERICA ȘI ȘCOALA” ÎN ANUL MARII UNIRI, Protos. lect. univ. dr. Iustin Popovici

IMAGINEA MARII UNIRI REFLECTATĂ ÎN PUBLICISTICA PREOTULUI BĂNĂȚEAN MELENTIE ȘORA, Ierom. drd. Maxim Morariu

GENERALUL TEODOR CAVALER DE SERACIN-UN PRECURSOR AL MARII UNIRI DIN 1918 ÎN CADRUL GRANIȚEI BĂNĂTENE, Preot Petru-Cristian Ciric

NOTE ȘI COMENTARII

ACCENTE TEOLOGICE † DANIIL ARHIEREUL

CE MAI E NOU ÎN DIALOGUL TEOLOGIC DINTRE BISERICA ORTODOXĂ ŞI BISERICILE VECHI ORIENTALE?, Preot lect. dr. Marius Florescu

PREZENTĂRI BIBLIOGRAFICE