Altarul Banatului, nr. 7-9, iulie-septembrie 2018

C U P R I N S

GRANIȚA ROMâNIEI DUPĂ PRIMUL RĂZBOI MONDIAL A FOST TRASATĂ CU SâNGELE FECIORILOR ROMâNI, IPS IOAN, MITROPOLITUL BANATULUI

S T U D I I

TEMEIURI BIBLICE NOUTESTAMENTARE CU PRIVIRE LA OFICIEREA SFINTELOR TAINE ȘI IERURGII BISERICEȘTI (VII), Prot. dr. Ioan Bude

LEGITIMITATEA FAMILIEI CREȘTINE ÎN CONTEXTUL ACTUAL
Preot prof. univ. dr. Sorin Cosma

APORTUL RITUALULUI RELIGIOS ORTODOX ÎN PROTEJAREA ȘI PROMOVAREA VALORILOR SPIRITUALE ȘI SOCIALE, PRIN DEZVOLTAREA COEZIUNII SOCIALE ȘI A GRUPULUI MILITAR, Preot lect. dr. Radu Bogdan

JUSTINIAN CEL MARE șI APORTUL SĂU PENTRU APĂRAREA DREPTEI CREDINȚE, Preot drd. Emanuel Gafița

P A G I N I ____ O M I L E T I C E

PREDICĂ LA SĂRBĂTOAREA „TĂIEREA CAPULUI SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL”, Preot dr. Ionel Popescu

IMPORTANȚA PREDICII ȘI CATEHEZEI PENTRU PASTORAȚIE
Preot lect. dr. Marius Ioana

U R M E __ D I N __ T R E C U T

VASILE GOLDIȘ, ,,PĂRINTE ” AL UNITĂȚII ROMÂNILOR
Arhim. conf. dr. Teofan Mada

BISERICA HUNEDOREANĂ ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XVIII-LEA, Pr. prof. univ. dr. Florin Dobrei

ISTORIA MEDIEVALĂ A BANATULUI, REFLECTATĂ ÎN OPERA LUI IULIU VUIA (II), Conf. dr. Tiberiu Ciobanu

N O T E ___ Ș I _____ C O M E N T A R I I

CE ŞTIA PILAT DESPRE ADEVĂR?, Preot conf. dr. Constantin Jinga

SCURTE CONSIDERENTE TEOLOGICE ASUPRA MORŢII ŞI A CEREMONIEI ÎNMORMÂNTĂRII, Ierom. lect. dr. Rafael Povîrnaru

P R E Z E N T Ă R I _______ B I B L I O G R A F I C E