Altarul Banatului, nr. 4-6, aprilie-iunie 2018

C  U  V    N  T  A  R  I

UNITATE PRIN CULTURĂ ȘI CREDINȚĂ, † IOAN Mitropolitul Banatului

S  T  U  D  I  I

FIREA UMANĂ ȘI PĂCATUL STRĂMOȘESC   Preot prof. dr. Ioannis Romanidis

CURENTE FILOSOFICE ȘI IDEOLOGII POLITICE. IMPACTUL LOR ASUPRA CREDINȚEI ȘI VIEȚII RELIGIOASE Preot dr. Alin Remus Muntean

LIMBAJUL VIZUAL AL ICOANEI: O PERSPECTIVĂ SIMBOLICO-DUHOVNICEASCĂ Dr. Laurenţiu-Victor Chilibaru

TEMEIURI BIBLICE NOUTESTAMENTARE CU PRIVIRE LA OFICIEREA SFINTELOR TAINE ȘI IERURGII BISERICEȘTI (VI) 3.Pocăința (I) Prot. dr. Ioan Bude

CRUCIADA A PATRA ȘI DETURNAREA SENSULUI EI Preot dr. Ion Alexandru Mizgan

O mănăstire hunedoreană uitată: Plosca Pr. prof. univ. dr. Florin Dobrei

CONCEPTUL DE ÎNDUMNEZEIRE ÎN RĂSĂRITUL CREȘTIN ȘI IMPLICIT, ÎN CONTEXTUL FILOCALIC  Ierom. drd. Nectarie Arvai

P  A  G  I  N  I    O  M  I  L  E  T  I  C  E

PREDICĂ LA DUMINICA SFINȚILOR ROMÂNI (A-II-A DUPĂ RUSALII) Preot dr. Ionel Popescu

CATEHEZĂ LA CÂNTAREA CÂNTĂRILOR Răzvan Draga

U  R  M  E    D  I  N     T  R  E  C  U  T

CORESPONDENȚE MUZICALE ÎNTRE DOI BĂNĂȚENI DE FRUNTE. NICOLAE FIRU ȘI SABIN DRĂGOI  Preot conf. dr. habil. Mihai Brie

REVISTA „ BISERICA ȘI ȘCOALA” – PREZENȚĂ CONSTANTĂ ȘI DINAMICĂ ÎN PUBLICISTICA DIN MITROPOLIA BANATULUI Preot dr. Marius Florescu

ISTORIA MEDIEVALĂ A BANATULUI REFLECTATĂ ÎN OPERA LUI IULIU VUIA (I) Conf. univ. dr. Tiberiu Ciobanu

N  O  T  E    Ș I    C  O  M E N  T A R I I

REFLECȚII DOGMATICE (V) † Arhiereul DANIIL

O SCURTĂ ABORDARE MISTICO-LITURGICĂ ASUPRA RANDUIELII TUNDERII IN MONAHISM Ierom. lect. dr. Rafael Povîrnaru

P R E Z E N T Ă R I      B I B L I O G R A F I C E