Altarul Banatului, nr. 1-3, ianuarie-martie 2018

STUDII

TEMEIURI BIBLICE NOUTESTAMENTARE CU PRIVIRE LA OFICIEREA SFINTELOR TAINE ȘI IERURGII BISERICEȘTI (V) Prot. dr. Ioan Bude

ACTIVITATEA NAȚIONALĂ A CLERICILOR DIN BANATUL DE SUD, ÎN PREAJMA MARII UNIRI Preot conf. dr. Daniel Alic

PATRIARHUL JUSTINIAN MARINA ȘI GRIJA PENTRU ROMÂNII DIN DIASPORA. PAROHIILE ÎNFIINȚATE ÎN GERMANIA ÎN PERIOADA PATRIARHATULUI SĂU Prot. dr. Alexandru Nan

APA ȘI DUHUL-COORDONATELE ÎNVEȘNICIRII OMULUI Ierom. dr. Rafael Povîrnaru

UNITATEA BISERICII ÎN VIZIUNEA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL: UN ITINERAR DOCTRINAR ȘI PASTORAL Pr. lect. dr. Adrian D. Covan

SCRISOAREA CĂTRE BISERICA DIN GOȚIA ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SACRIFICIUL SFÂNTULUI SAVA GOTUL, Dr. Şerban George Paul Drugaș

PAGINI OMILETICE

IERTARE ȘI VINDECARE. PREDICĂ LA DUMINICA A 2-A DIN POSTUL MARE Preot dr. Ionel Popescu

URME DIN TRECUT

MITROPOLITUL VASILE LAZARESCU ȘI DIRIJORUL NICOLAE FIRU-DIN ACTIVITATEA DE LA ORADEA A CELOR DOI BĂNĂȚENI. ASPECTE ISTORIOGRAFICE ALE VREMII Pr. conf. univ. dr. Habil Mihai Brie

„BIBLIA DE LA BUCUREŞTI” (1688), O ANTICIPARE SPIRITUALĂ (CU 330 DE ANI), A CENTENARULUI MARII UNIRI DE LA 1 DECEMBRIE 1918. „ŞTIINŢA” CITIRII CU FOLOS A BIBLIEI, ASTĂZI ! Prot. dr. Ioan Bude

IOAN (IGNATIE) PAPP- ,,EPISCOPUL UNIRII” Arhim. conf. dr. Teofan Mada

IOAN (IGNATIE) PAPP- ,,EPISCOPUL UNIRII” Arhim. conf. dr. Teofan Mada LUPTA PENTRU MENȚINEREA PUBLICAȚIEI „BISERICA ȘI ȘCOALA” LA INSTAURAREA REGIMULUI COMUNIST DIN ROMÂNIA . O CRONOLOGIE A FAPTELOR (1944-1950) Protos. dr. Iustin Popovici

NOTE ȘI COMENTARII

REFLECȚII DOGMATICE (IV) † Arhiereul DANIIL

CREȘTINISMUL NOSTRU VECHI; SINODUL I ECUMENIC ET ALIA (CÂTEVA REMARCI NECESARE) Preot prof. univ. dr. Vasile V. Muntean

PREZENTĂRI BIBLIOGRAFICE