Altarul Banatului, nr. 4-6, aprilie-iunie 2016

MESAJE

MESAJUL SFÂNTULUI ȘI MARELUI SINOD AL ORTODOXIEI 18-26 IUNIE 2016 – CRETA

PASTORALE LA ÎNVIEREA DOMNULUI

† IOAN, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului

† TIMOTEI, Arhiepiscopul Aradului

† LUCIAN, Episcopul Caransebeșului

STUDII

PRESA BISERICEASCĂ, PUNCT DE CONVERGENȚĂ ÎNTRE RELIGIE ȘI ȘTIINȚĂ,
† IOAN, Mitropolitul Banatului

CARACTERISTICI ALE EDUCAȚIEI COPIILOR LA PĂRINȚII BISERICII, Arhim. conf. univ. dr. Teofan Mada

EDUCAȚIA CREȘTINĂ DIN ZILELE NOASTRE, Monahia Magdalena-
Essex (Anglia)

ECLESIOLOGIA CONCILIULUI II VATICAN ȘI IMPLICAȚIILE ASUPRA MISIUNII, Preot dr. Marius Florescu

ROLUL FEMEII ÎN BISERICĂ. PROBLEMA DIACONATULUI FEMININ, Drd. Daniela Luminița Ivanovici

FERICIRILE – TREPTE ALE CĂII POGORÂTOARE A LUI HRISTOS, Arhimandrit Zaharia Zaharou

DIMENSIUNEA ONTOLOGICĂ-COMUNICAȚIONALĂ ȘI MISIUNEA COMUNITARĂ A TEOLOGIEI, Dr. Alexandru Mălureanu

CONTRIBUȚII ALE SINOADELOR ECUMENICE ÎN ISTORIA BISERICII, Preot dr. Adrian Carebia

SFÂNTA CRUCE, ,,NOUL POM” AL VIEŢII REÎNNOITE. O AMPLĂ PLURALITATE A SENSURILOR CRUCII DESLUȘITĂ ÎN PERIOADA POSTULUI MARE, Dr. Răzvan Emanuel Fibișan

PAGINI OMILETICE

PĂCATUL, BOALA ȘI VINDECAREA LOR. PREDICĂ LA DUMINICA A 4-A DUPĂ PAȘTI (A SLĂBĂNOGULUI) IOAN 5, 1-14, Preot dr. Ionel Popescu

URME DIN TRECUT

COMEMORAREA EPISCOPULUI EMILIAN BIRDAȘ AL CARANSEBEȘULUI (†5 APRILIE 1996) (I), Preot prof.dr. Pavel Marcu

NOTE ȘI COMENTARII

EVOLUȚII ALE AUTORITĂȚII PAPALE PÂNĂ LA CONCILIUL II VATICAN*, Drd. Marius C. Trică

PREZENTĂRI BIBLIOGRAFICE