Altarul Banatului, Nr. 1-3, ianuarie-martie 2016

MESAJE

SINAXA ÎNTÂISTĂTĂTORILOR BISERICILOR ORTODOXE AUTOCEFALE

CUVÂNTĂRI

† IOAN Mitropolitul Banatului, IUBIREA CA ESENȚĂ A VIEȚII

STUDII

Preot conf. dr. Nicolae Morar, UN AN CU MITROPOLITUL IOAN

Preot dr. Cosmin Panțuru, „REGULAMENTUL AUTORITĂȚILOR CANONICE DISCIPLINARE ȘI AL INSTANȚELOR DE JUDECATĂ ALE BISERICII ORTODOXE ROMÂNE”. CONTRIBUȚIA ARHIEPISCOPIEI TIMIȘOAREI

Preot prof. univ dr. Constantin Rus, FOLOSIREA CORECTĂ A BOGĂȚIEI DUPĂ OMILIILE SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR

Arhim. conf. univ. dr. Teofan Mada, FACTORII EDUCAȚIEI ORTODOXE ÎN PEDAGOGIA PATRISTICĂ

Preot conf. univ. dr. Ioan Mihoc, LECTIO DIVINA ÎN VIAȚA ASCETICĂ. EXEMPLIFICĂRI DIN SCRIERILE SFÂNTULUI ISAAC SIRUL

Preot conf. dr. Teodor Baba, VECHIUL TESTAMENT – IZVOR DE ÎNVĂȚĂTURĂ TEOLOGICĂ ȘI PASTORALĂ (II)

Preot drd. Ionuţ Constantin, SFÂNTUL IOAN HRISOSTOM – MODEL PENTRU SLUJITORII DE AZI

PAGINI OMILETICE

Preot dr. Ionel Popescu, POSTUL, ŞCOALĂ A ÎNFRÂNĂRII (PREDICĂ LA DUMINICA A 36-A DUPĂ RUSALII – A LĂSATULUI SEC DE BRÂNZĂ)

Preot dr. Ionel Popescu, VALORILE ŞI FRUMUSEŢILE ORTODOXIEI (PREDICĂ LA DUMINICA I-A DIN POST, A ORTODOXIEI)

URME DIN TRECUT

Preot drd. Dan Marius Goga, ACTIVITATEA UNUI ERUDIT SLUJITOR AL BISERICII

NOTE ȘI COMENTARII

Preot dr. Marius Florescu, ANIVERSAREA UNUI REPREZENTANT AL ORTODOXIEI DIN STRĂINĂTATE

Preot lect. dr. Filip Albu, MANIFESTĂRI ALE FACULTĂȚII DE TEOLOGIE ORTODOXĂ DIN ARAD DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2015

PREZENTĂRI BIBLIOGRAFICE