Altarul Banatului, nr. 10-12, 2015

P  A  S  T  O  R  A  L  E

† IOAN,
DIN MILA LUI DUMNEZEU, ARHIEPISCOP AL TIMIȘOAREI
ȘI MITROPOLIT AL BANATULUI

† TIMOTEI
DIN MILA LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL EPARHIEI ARADULUI

† LUCIAN
DIN MILA LUI DUMNEZEU EPISCOP AL CARANSEBEȘULUI

 

C  U  V  Â  N  T  Ă  R  I 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL RELIGIOS: COMUNIUNE SAU SEGREGARE?
  †Ioan, Mitropolitul Banatului

PRIORITĂȚI BĂNĂȚENE ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ, Acad. Păun Ion Otiman
Președintele filialei Timișoara a Academiei Române

S   T   U  D  I  I

Prima Lege a Cultelor din România – aspecte regulamentare, canonice și de disciplină bisericească, Protos. asist. univ. drd. Casian Rușeț

VECHIUL TESTAMENT, IZVOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT TEOLOGIC
ȘI PASTORAL (I), 
Preot dr. Teodor Baba

EXIGENȚELE MISIUNII PREOȚEȘTI SUB ASPECT PASTORAL-DUHOVNICESC ȘI ADMINISTRATIV-PAROHIAL, Preot dr. Cosmin Panțuru

PROBLEMA CATAPETESMEI ÎN BISERICA ORTODOXĂ, Preot drd. Ionuţ Constantin

DIMENSIUNEA LITURGICĂ A COMUNICĂRII ŞI A COMUNIUNII ÎN GÂNDIREA PĂRINTELUI PROFESOR DUMITRU STĂNILOAE, Dr. Alexandru Mălureanu

HEGEMONIA ELENISMULUI ȘI SLAVONISMULUI DIN PERSPECTIVA PĂRINTELUI ION BRIA, Dr. Răzvan Emanuel Fibişan

P  A  G  I  N  I     O  M  I  L  E  T  I  C  E

PREDICĂ LA DUMINICA A XIX -A DUPĂ RUSALII (Luca 6, 31-36). CALEA CREȘTINULUI-CALEA IUBIRII, Preot dr. Ionel Popescu

PREDICĂ LA SĂRBĂTOAREA SFINȚILOR ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL. Rostul îngerilor în viața creștinului, Preot dr. Ionel Popescu

SPICUIRI DESPRE SOȚ ȘI SOȚIE ÎN OPERA SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR, Prof. Alexandru Hrab

U  R  M  E     D  I  N     T  R  E  C  U  T

BISERICA SIRO-ORIENTALĂ PÂNĂ ÎN SECOLUL AL VII- LEA, Preot Georgian Păunoiu

TRADIȚIE ȘI LIBERTATE ÎN SPIRITUALITATEA ORTODOXĂ, POTRIVIT ÎNVĂȚĂTURII MITROPOLITULUI ANTONIE PLĂMĂDEALĂ, Dr. Stelian Gomboş

N  O  T  E     Ș I    C  O  M  E  N  T  A  R  I  I

THE TETRAEVANGHELION AND THE HOLY GOSPEL IN ROMANIAN: ADJUSTING AND EXPLAINING SOME SYNTAGMS, Father Prof. Phd. Vasile Muntean

CEA DE A CINCEA CONFERINȚĂ PANORTODOXĂ PRESINODALĂ
(Chambesy, 11-16 octombrie 2015)
, Preot dr. Marius Florescu

BIOETICA – SPAȚIU AL ÎNTÂLNIRII DINTRE TEOLOGIE ȘI ȘTIINȚĂ,
Ierom. Maxim Morariu

PREZENTĂRI    BIBLIOGRAFICE