Altarul Banatului, 10-12, octombrie-decembrie 2019

PASTORALE LA NAȘTEREA DOMNULUI

† IOAN
Din mila lui Dumnezeu Arhiepiscop al Timişoarei
şi Mitropolit al Banatului

† TIMOTEI
Din mila lui Dumnezeu Arhiepiscop al Aradului

† LUCIAN
Din mila lui Dumnezeu Episcop al Caransebeşului

STUDII

SFÂNTA TAINĂ A POCĂINȚEI DUPĂ CODUL DE DREPT CANONIC AL BISERICII ROMANO-CATOLICE
Preot prof. dr Constantin Rus

TEMEIURI BIBLICE NOUTESTAMENTARE CU PRIVIRE LA OFICIEREA SFINTELOR TAINE ȘI IERURGII BISERICEȘTI
(XII) – SFÂNTA EUHARISTIE
– Protopop dr. Ioan Bude

EXPERIENȚA HARULUI NECREAT: ASPECTE TEOLOGICE ȘI SPIRITUALE ALE PĂRINȚILOR RĂSĂRITENI AI BISERICII – Arhim. conf. dr. Teofan Mada

DIALOGUL ECUMENIC ÎN RELAȚIILE BISERICII CU SOCIETATEA ÎN VIZIUNEA TEOLOGICĂ A LUI PAUL EVDOKIMOV – Drd. Vasile-Eugen Suciu

PAGINI OMILETICE

PREDICĂ LA SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI IERARH NICOLAE,
ARHIEPISCOPUL MIRELOR LICHIEI, FĂCĂTORUL DE MINUNUI

Preot dr. Ionel Popescu

SLUJIREA PREOȚEASCĂ ÎN TRECUT ȘI ASTĂZI (I) – Ionel-Alin Ibănescu

VECHI MĂNĂSTIRI DIN EX-IUGOSLAVIA CTITORITE SAU SUSȚINUTE DE ROMÂNI – Preot prof. dr. Vasile Muntean

SFÂNTUL LIBORIU DE PADERBORN, SFÂNTUL CARE A ÎNFRĂȚIT DOUĂ ORAȘE EUROPENE ÎNCĂ DIN EVUL MEDIU – Protopop dr. Alexandru Nan

PERSONALITĂȚI ALE VIEȚII BISERICEȘTI ȘI TEOLOGIEI ROMÂNEȘTI 1
Preot dr. Florin Carebia

SATUL BORLOVA ÎNTRE TRADIȚIE ȘI MODERNITATE – Preot Virgil Voinea

ADNOTĂRI TEOLOGICE (III) – † DANIIL Arhiereul

DOUĂ PUNCTE DE VEDERE PRIVIND DIALOGUL TEOLOGIC DINTRE BISERICA ORTODOXĂ ŞI BISERICILE VECHI ORIENTALE
Introducere, traducere din limba engleză şi note
de preot lect. dr. Marius Florescu

ÎN CĂUTAREA DATEI ISTORICE A NAȘTERII LUI IISUS HRISTOS
Ioan-Daniel Manolache

P R E Z E N T Ă R I B I B L I O G R A F I C E